Om Matenco Group

Matenco Group är en industrikoncern som arbetar med tillväxt, både genom organisk tillväxt i befintlig portfölj och förvärv av nya bolag inom produktionsindustri. I bolagen finns lång erfarenhet och gedigen produktkunskap - och det vi bidrar med är att driva ett generationsskifte i form av ny kompetens, inspiration och innovation. 

Idag består Matenco Group utav fyra bolag; Matenco AB, Wiklunds Verktyg AB, Toolus AB och Tool Doc AB. Bolagen är verksamma inom verkstadsindustrin inom CNC-bearbetning/legotillverkning, försäljning av skärande verktyg till produktionsindustrin, försäljning av bandsågblad och sågklingor samt tillverkning av skärande verktyg.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor